SVC Groep: Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden.

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. Instellingen die onder de Wwft...