Het kabinet gaat de overeenkomsten van de leveranties van bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment herverzekeren tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro.

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars.

Op jaarbasis wordt op deze wijze ruim 200 miljard euro aan leveringen mogelijk gemaakt tussen Nederlandse leveranciers en hun afnemers. In de huidige tijden zien verzekeraars zich geconfronteerd met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken. Dit zou 75.000 bedrijven kunnen treffen.

Er komt nu een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar 0 te verlagen. De garantie die hiervoor nodig is zal naar huidige inschatting circa 12 miljard euro zijn. De te verwachten schade voor de overheid bedraagt op basis van een eerste grove raming ongeveer 1 miljard euro. Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat de premies naar de overheid gaan.

De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt, en bijvoorbeeld de Europese Commissie moet nog om toestemming worden gevraagd. In andere Europese landen worden soortgelijke maatregelen voorbereid. Hierover zal de Kamer binnenkort worden geïnformeerd.

Zie ook het Dossier Coronavirus met alle maatregelen voor ondernemers overzichtelijk bij elkaar.

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal ondernemingsrecht, Financiële administratie

Dossiers: Corona

https://bit.ly/2JP8nvx