Door

 

AMSTERDAM – Kabinet, gemeenten en waterschappen hebben de afgelopen week een stroom van noodmaatregelen bekendgemaakt voor ondernemers die worden geraakt door de coronacrisis. Voor wie de draad kwijt is, hebben wij hier een overzicht.

De maatregelen zijn allemaal gericht op het behouden van liquiditeit van ondernemingen. Ze vallen onder te verdelen in twee categorieën: belastinguitstel en inkomensondersteuning.

o.a. Uitgestelde belastingen in de vorm van:

 • Versoepeling belastinguitstel plus het verlagen van boetes
 • Uitgestelde energieheffing
 • Uitgestelde waterschapsbelasting (in sommige waterschappen)
 • Uitgestelde gemeentelijke heffingen (in sommige gemeentes)
 • Overleggen over het tijdelijke schrappen van toeristenbelasting

Ondernemers kunnen drie maanden uitstel vragen op de te betalen belastingen bij de Belastingdienst. „Kijk, dat helpt ondernemers direct”, zegt Wortelboer. Hij noemt het „een hele vriendelijke maatregel.”

Iedere ondernemer die door de crisis wordt geraakt mag dit aanvragen. Er is momenteel geen verklaring door een derde meer nodig om te duiden dat de crisis waarin een bedrijf verkeert door de coronacrisis komt. Over drie maanden, als bedrijven dan nog niet kunnen betalen, is een dergelijke verklaring wel nodig.

Inkomensondersteuning in de vorm van:

 • Overbrugging voor werkbehoud
 • Rentekorting voor kleine ondernemers op micro-kredieten
 • Tijdelijke borgstelling land- en tuinbedrijven
 • Compensatieregelingen
 • Extra inkomensondersteuning
 • Verruiming borgstelling mkb
 • Verruiming regeling garantie ondernemersfinanciering