Van het Bestuur:

Zoals alle leden weten ondersteunt en onderschrijft de VKN de werkwijze van SchoudersEronder. Op 8 februari 2021 gingen zo’n 150 mensen onder leiding van Sarah Sylbing in gesprek over het inrichten van de dienstverlening voor ondernemers met wethouders en Divosavoorzitter Erik Dannenberg. Joop Wikkerink (Aalten), Peter Heijkoop (Dordrecht) en René de Heer (Zwolle) deelden hun ervaringen. Ook het Bestuur van de VKN nam deel aan de sessies en kan haar leden aanbevelen ze terug te kijken.

Home

Ondernemers met schulden: niet betuttelen maar sparren over kansen

In verdiepingssessies beantwoorden Marieke van der Veen (senior adviseur bij de  NVVK, de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening) en Jan Pitstra en Josephine Dirkzwager-Hofmann (adviseurs schulddienstverlening gemeente Zwolle) vragen over een effectieve dienstverlening voor ondernemers met schulden. Ruim 200 deelnemers uit vooral middelgrote en kleine gemeenten willen profiteren van hun kennis.

Home

Een ondernemer met geldzorgen weet vaak niet dat de gemeente kan helpen.

Aisia Okma (projectmanager Preventie Schulden en Ondernemers VNG Realisatie), Joke de Kock (manager schuldhulpverlening gemeente Tilburg), Hilda van der Weg, (coördinator geldzaken en ondernemers gemeente Arnhem) en Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland en PPO) vertellen hoe zij ondernemers de weg wijzen naar hun hulpaanbod.

NVVK

Voor meer info:

https://www.schouderseronder.nl/nieuws/terugblik-op-de-online-sessies-over-ondernemers-met-schulden