Regio (’s Hertogenbosch): De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant verzoekt de provincie Noord-Brabant een notitie te schrijven en een rondetafelgesprek te organiseren over kredietunies.

Het CDA heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder):

“Hoewel de economie groeit, blijft de financierbaarheid van ons bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), een groot probleem. Dit terwijl het MKB een voorname drager van werkgelegenheid en kleinschalige innovatie is. De Wet toezicht kredietunies, die op 1 januari jl. inging, stelt het MKB gelukkig in staat om via alternatieve financiering (spaar)geld aan te trekken, buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank en de Europese Unie.”

http://bit.ly/202X7MZ