In de Middeleeuwen waren er gilden, in de 19de eeuw boerenleenbanken. Nu zitten we in de derde collectieven-revolutie.

Tine De Moor brengt onderzoekers en burgercollectieven bij elkaar. „Het begint buiten de steden.”Foto Bram Petraeus 

Wetenschappers uit meer dan 70 landen komen deze week samen in Utrecht. Zij houden zich, vanuit allerlei vakgebieden, bezig met een eigentijdse revolutie: de wedergeboorte van wat in de Angelsaksische traditie ‘the Commons’ heet. Die term staat voor collectief beheer van hulpbronnen door groepen burgers, los van overheid en markt, in de lange traditie van gilden en coöperaties.

Het gaat om collectieven voor duurzame energie, ouderenzorg, landschapsbeheer of de aanleg van een plaatselijk glasvezelnetwerk. Uit de hele wereld komen leden van zulke collectieven verslag uitbrengen van hun ervaringen en tegelijkertijd hun voordeel doen met de kennis van de onderzoekers.

http://bit.ly/2tFnHlQ