Om de innovatiekracht van ons land te versterken, komt er een ’toekomstfonds’ voor kredietverlening aan innovatieve mkb’ers. Er komt 155 miljoen euro extra voor kredietverlening voor het mkb.

Het Toekomstfonds zal worden gevoed met een startkapitaal van 200 miljoen euro, middelen uit het bestaande Innovatiefonds MKB en mogelijke meevallers in de gasbaten vanaf 2014. Deze worden belegd in staatsobligaties, zodat het vermogen behouden blijft. De rendementen komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek.

Met het fonds wordt een deel van het gasvermogen behouden voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd komt meer financiering beschikbaar voor ondernemers die nieuwe producten, diensten en processen ontwikkelen en investeert het kabinet in kennisproductie en -verspreiding.

kamerbrief-toekomstfonds