Jelle Brandsma Door oprichting van een nutsbank, zoals vroeger de Postbank, gaan de huidige banken beter op hun maatschappelijke taak letten, zegt Casper de Vries, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

 

Maatschappelijke taak

Er is regelmatig discussie over de maatschappelijke rol van banken. Tijdens de financiële crisis die begon in 2008 verzamelde het burgerinitiatief ‘Ons Geld’ 120.000 handtekeningen voor een oproep om het bank- en geldstelsel aan te passen.

Volgens de WRR moeten banken hun maatschappelijke taak beter in het vizier houden. Behalve door concurrentie van een nieuw op te richten nutsbank, suggereert het adviescollege de instelling van een maatschappelijke adviesraad. Die zou bij iedere bank moeten waken over het gedrag van de top, zoals in de zorg een patiëntenraad het publieke belang in de gaten houdt. “Met zo’n adviesraad is de kans op uitglijders minder waarschijnlijk”, zegt De Vries.

https://bit.ly/2U4gojE