De bedoeling was dat ondernemers in kredietunies vrijwillig geld zouden inbrengen voor leningen aan andere bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. De provincie wilde 10 miljoen euro bijdragen. In Limburg zouden er tien moeten komen.Banken
Achtergrond was het feit dat de banken sinds de crisis erg terughoudend zijn met het investeren in mkb-bedrijven. Maar de kredietunies zijn niet van de grond gekomen. Volgens gedeputeerde Beurskens heeft dat voor een deel te maken met strenge regelgeving vanuit Den Haag. Maar ook wilden de ondernemers die overwogen geld in een kredietunie te steken, vooraf zekerheid over de (rente-) opbrengst van hun financiering.

http://bit.ly/1OE55a8

Brief VKN aan Gedeputeerde Beurskens: Brief gedeputeerde A. Beurskens-230116