De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) heeft in Univé een sterke partner gevonden om gezamenlijk nieuwe kansen te creëren voor het MKB.  In een kredietunie financieren ondernemers andere ondernemers in hun sector of regio. De MKB’er krijgt ook toegang tot een lokaal netwerk en ondersteuning van een mentor die als klankbord fungeert. Univé steunt de VKN financieel en gaat kennis delen om de totstandkoming van kredietunies te stimuleren. De Tweede Kamer behandelt vandaag het initiatiefwetsvoorstel van Agnes Mulder (CDA) en Henk Nijboer (PvdA); Wet Toezicht Kredietunies. Deze wet realiseert het regelgevende kader voor de kredietunies.

PB samenwerking VKN en Unive – 4 maart 2015