Verbond van Credit Management Bedrijven:

Kredietunies zijn coöperaties van ondernemers die zich per branche of regio verenigen, geld inleggen en dat weer uitlenen aan hun collega’s. Kredietunies, ondernemers die (gezamenlijk) onderling geld uitlenen aan collega’s uit dezelfde sector of regio, hoeven niet meer aan dezelfde eisen te voldoen als banken.

Tot een eigen vermogen van 10 miljoen euro heeft een kredietunie geen vergunning meer nodig. Van 10 tot 100 miljoen gelden lichtere regels. Daarboven is wel een bankvergunning nodig.

bit.ly/1JwhzBC