Seminar van Vereniging van Kredietunies in Nederland en BarentsKrans

Op 10 september 2014 organiseerde de Vereniging van Kredietunies in Nederland in samenwerking met BarentsKrans (advocaten en notarissen) een seminar over de toekomst van de kredietunies. Op een zeer drukbezochte bijeenkomst werd geanimeerd van gedachten gewisseld over de vraag hoe kredietunies een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van een van de grootste problemen in de hedendaagse Nederlandse economie: de kredietverstrekking aan het mkb, de innovatiemotor van onze samenleving.

Verslag Seminar VKN-BK-100914