Er zijn nu 192 aanvragen binnengekomen bij VKN voor assistentie, ondersteuning, advies en begeleiding bij het oprichten van een kredietunie. Er is een vijfentwintigtal initiatieven die met begeleiding van De Kredietunie bv binnen een jaar tot oprichting zullen kunnen gaan besluiten. We hebben 25 projectleiders die willen helpen bij de oprichting.
Op 14 april werd Kredietunie Zaanstad-NH u.a. opgericht. Per eind april gevolgd door Kredietunie Binnenschippers Nederland.
Op 1 juni maakte Kredietunie Gooi & Vechtstreek bekend dat de Regio Gooi en Vechtstreek een financiële bijdrage levert aan Kredietunie Gooi en Vechtstreek van € 45.000,- voor de opstart van de Kredietunie Gooi en Vechtstreek. “Met deze financiële bijdrage wordt het MKB in de regio gefaciliteerd en gestimuleerd”, aldus Marlous Verbeek, portefeuillehouder Economische Zaken, wethouder in Huizen. Het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Er zijn voldoende financiële middelen nodig om  investeringen en innovaties te realiseren. Bestaande (groot)banken zijn sinds de economische crisis echter steeds behoudender en kritischer ten aanzien van te verstrekken leningen.
Op 9 juni publiceerde De Stem in Brabant: “In Breda en Bergen op Zoom komen kredietunies” n.a.v. presentaties in beide steden op 27 mei.

Op 26 juni maakte de Economic Board Groningen bekend dat tot
€ 1 miljoen co-financiering verstrekt zal worden voor 75% van de kredietbedragen aan Kredietunie Eemsregio u.a. en Kredietunie Groningen u.a.
Op 26 juni maakte Kredietunie Oostland u.a. bekend dat het een opstartsubsidie heeft verkregen van gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Wij spreken met verschillende Gemeenten en met de Provinciale Staten van Groningen, Friesland, Flevoland, Drenthe, Limburg (regeling voor tien kredietunies) en Noord-Holland (regeling opstartkosten) en Noord-Brabant om de oprichting van kredietunies in die Gemeenten en Provincies te vergemakkelijken via bijdragen in de opstartkosten, c.q. het instellen van co-financieringsfondsen.

VKN Nieuwsbrief 12