Nieuwsbrief 13, 30 september 2015.

Verenigingsnieuws

Wettelijk Kader

Het Ministerie van Financiën verwacht het besluit van de Europese Commissie om VKN op de uitzonderingenlijst CRD IV te krijgen in de maand oktober. De internationale definitie van een kredietunie, die in de WTK is opgenomen luidt: Een coöperatieve kredietvereniging van ondernemers, zonder winstoogmerk met zetel in Nederland, die haar bedrijf maakt van het in ontvangst nemen van opvorderbare gelden van haar leden, die op grond van hun beroep, bedrijf, of vestigingsplaats zijn toegelaten tot het lidmaatschap van de coöperatie, en het voor rekening van de coöperatie verrichten van kredietuitzettingen aan de leden, die het krediet aanwenden voor de uitoefening van hun beroep of bedrijf. Krediet coöperaties, die zich niet aan deze definitie houden, mogen niettemin de naam kredietunie voeren. De naam kredietunie wordt in de wet niet beschermd. Dit leidt tot veel misverstanden bij MKB ondernemers, soms werkt het misleidend, in ieder geval marktverstorend. VKN voert gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken, met De Nederlandsche Bank, AFM en de Samenwerkende Kredietunies en Kredietcoöperaties om te een oplossing te komen.
VKN Nieuwsbrief 13-300915