Ondernemers, banken en overheid organiseren op 21 september a.s. een top voor de financiering van het midden- en kleinbedrijf in Den Haag. Bij deze top worden alle partijen die bijdragen aan de financiering van het mkb, zowel banken als alternatieve aanbieders, bij elkaar gebracht.
Doel is de onderlinge samenwerking te bevorderen en zo perspectief te bieden voor groei van het mkb en daarmee van onze economie. Het mkb is verantwoordelijk voor 60 procent van het aantal arbeidsplaatsen in ons land. Tijdens de mkb-top zal minister Kamp van Economische Zaken de Nationale Financieringswijzer lanceren. Dit nieuwe webportaal wijst ondernemers de weg naar publieke en private partijen die een rol kunnen spelen bij de financiering van hun bedrijf; een soort ‘ANWB voor de financiering van het mkb’.

VKN Stakeholder in Nationale Financieringswijzer