Parlementariërs Eddy van Hijum en Agnes Mulder (CDA) dienden een initiatiefnota ‘Ruimte voor Kredietunies’ in. Daarmee willen ze de kredietunies, waar van er zich al vi er langs de lijn warm lopen, een duw in de rug geven. En dat i s een goed idee. Het proces loopt nu te traag door een juridisch vacuüm , waar door de toezicht houders voorzichtig opereren, schrijven ze. En dat moet anders.  VNO-NCW Online