mainImage

Wethouder Economie Astrid van Eekelen

27 november 2020, 14:18 uur
Lokaal

Met MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) regionaal het midden- en klein bedrijf. Er gaat 350.000 euro naar de MKB-deal Retail Innovatie en Experience Campus die gemeente Leidschendam-Voorburg namens 15 partijen heeft ingediend. Ondernemers, onderwijs en overheid willen retailers helpen vernieuwender, adaptiever en gezonder te worden. Daarnaast willen zij zorgen voor aantrekkelijk en relevant onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Daarmee helpen zij de winkelgebieden levendiger en aantrekkelijker voor hun klanten te worden en dat ook te blijven.

Wethouder Economie Astrid van Eekelen: “We zetten samen met onderwijs en ondernemers uit winkelgebieden in op toekomstbestendige retail. De retailsamenwerking wordt heel praktisch ingericht in labs, een soort proeftuinen, waarbij ondernemers en studenten samen werken aan vragen van ondernemers met als doel toekomstbestendig te worden. Voor ons is belangrijk dat onze inwoners en bezoekers ook in de toekomst kunnen genieten van aantrekkelijke en levendige winkelgebieden.”

Inspelen op transformatie retail
De retail ondergaat momenteel een enorme transformatie. De coronacrisis heeft dit verder versterkt en versneld. De retailsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van digitalisering, innovatie, nieuwe vormen van dienstverlening en vernieuwing van businessmodellen. Ook de beschikbaarheid en ontwikkeling van medewerkers staat onder druk. Zo ook in de vier kernwinkelcentra van Leidschendam-Voorburg waar circa 500 retail- en horecaondernemers actief zijn. Daarom hebben ondernemers, onderwijs en gemeente Leidschendam-Voorburg de handen ineengeslagen om de uitdagingen en kansen aan te pakken. Astrid van Eekelen: “We gaan ook actief onze kennis en ervaringen die we opdoen delen met de regio en eventueel landelijk: zodat er ook spin-off ontstaat naar andere ondernemers en winkelgebieden.

MKB-deals zijn regionale stimulans voor het midden- en klein bedrijf
De in totaal 7,5 miljoen uit het MKB-Actieplan geeft gemeenten en provincies meer middelen om te doen wat het MKB in hun regio nodig heeft. MKB-deals zijn samenwerkingen van gemeenten en provincies om het brede MKB te versterken. Innovatie, internationaal ondernemen en kennisdeling zijn belangrijke thema’s binnen deze lichting. Hiermee wordt een belangrijke actie uit het MKB-Actieplan verder gebracht. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK: “Of het nu gaat om het opleiden van vakmensen of het versterken van kennisnetwerken: gemeenten en provincies weten vaak het beste wat MKB in de eigen regio nodig heeft. Daarom wil ik met de MKB-deals niet het wiel opnieuw uitvinden, maar geven we wat al draait een extra zet. Zo krijgen ondernemers uit 22 regio’s door heel Nederland ondersteuning die op hen is toegesneden.”

Deelnemers PPS Retail Innovatie en Experience Campus
In de Publiek Private Samenwerking (PPS) Retail Innovatie en Experience Campus worden ondernemers en vastgoed vertegenwoordigd door MKB Leidschendam-Voorburg, Unibail Rodamco Westfield, ondernemersfondsen Leidschendam Centrum en Huygenskwartier Voorburg en winkeliersverenigingen De Julianabaan en Westfield Mall of the Netherlands. De onderwijspartners zijn De Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland, Practoraat Centrum voor Innovatief vakmanschap Smart Technology en TMO Fashion Business School. Triple Helix samenwerkingen zijn Future Proof Retail, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology en Platform Economie Onderwijs en Arbeidsmarkt. Overheidspartner is gemeente Leidschendam-Voorburg.

https://voorburgsdagblad.nl/Lokaal/subsidie-voor-retail-in-leidschendam-voorburg