Van het Bestuur:

Vrouwelijke ondernemers sta op!

Vraag een financiering aan via de Kredietunie voor Vrouwelijke Ondernemers: SheCredit. Uit de CBS cijfers blijkt namelijk het volgende: Bedrijven in het mkb die minstens voor de helft uit vrouwelijke ondernemers bestaan, komen vaker voor in grootteklassen en sectoren die over het algemeen minder vaak behoefte hebben aan externe financiering. Na correctie voor die bedrijfskenmerken blijkt echter dat vrouwelijke ondernemers alsnog minder vaak een financieringsbehoefte hebben dan mannen, minder vaak de mogelijkheden verkennen en minder vaak overgaan tot een aanvraag. Als er uiteindelijk een aanvraag wordt ingediend, is de slaagkans voor vrouwelijke ondernemers lager dan voor mannelijke ondernemers. In de hele zoektocht naar financiering zijn ze dus minder actief en uiteindelijk ook minder succesvol.

 

Lees over deze constatering ook hieronder:

https://dashboards.cbs.nl/v2/Financieringsmonitor2020/