GRONINGEN – De provincie Groningen richt een investeringsfonds op om het midden- en klein bedrijf (MKB) te versterken: Investeringsfonds Groningen BV. Het fonds is in eerste instantie gericht op bedrijven die vernieuwend zijn en de structuur van de economie versterken. Het investeringsfonds neemt deel in andere fondsen, die gericht zijn op het MKB in Groningen. Hiervoor is 40 miljoen euro beschikbaar.

De komende tijd gaat de provincie onderzoeken hoe ook bedrijven in het MKB in Groningen financieel ondersteund kunnen worden die niet voldoen aan de huidige kaders. Hiervoor heeft de provincie Groningen nog eens 25 miljoen euro beschikbaar. Minister Kamp van Economische Zaken heeft de provincies recent opgeroepen om de detailhandel te ondersteunen. Onderzocht wordt hoe dit fonds daar ook aan bij kan dragen. Met de bijdragen uit het fonds moeten er in het MKB honderden extra banen bij komen.

Investeringsfonds Groningen € 40 miljoen-230615