Aantrekken spaargeld tot 10 miljoen vrij voor Kredietunies in Nederland door toestemming Europese Commissie.

Wet toezicht kredietunies

Vandaag heeft Minister Dijsselbloem een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aankondigt dat de Wet Toezicht Kredietunies per 1 januari a.s. van kracht wordt. Op 24 maart dit jaar werd in de Tweede Kamer unaniem het wetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Wtk) aangenomen. Het initiatiefwetsvoorstel is vervolgens op 28 april 2015 zonder stemming door de Eerste Kamer aanvaard. Samen betekent dit dat Kredietunies vanaf 1 januari a.s. tot een bedrag van € 10 miljoen spaargeld aan kunnen trekken buiten de toezichtregels van de Autoriteit Financiële Markten, van De Nederlandsche Bank nv  en de Europees geldende regels. De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) heeft op 27 maart 2013 het initiatief genomen voor de totstandkoming van deze wet. Inhoudelijke bijdragen werden namens VKN geleverd door dr. H. O. Ch. R. Ruding, Dr. J. Vis MBA (Talanton), mr. E.J.H (Esther) Vis-Osendarp (CLCS) en Michael Edwards (World Council of Credit Unions). Eddy van Hijum, Agnes Mulder en Henk Nijboer waren initiatiefnemers in de Tweede Kamer.

 

Kredietunies in Nederland

Voor bestaande Kredietunies is dit goed nieuws. Zij kunnen nu gemakkelijker geld aantrekken en meer kredieten verstrekken aan MKB ondernemers. In Nederland worden op dit moment veel nieuwe Kredietunies opgericht (tot op heden 24, bij 198 aanvragen). Veel ondernemers zijn geïnteresseerd in deze vorm van aanvullende financiering waarbij het maatschappelijke belang voorop staat. Een kredietunie is een “not for profit” coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas.

Volgens voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen kredietunies een bijdrage leveren aan de noodzakelijke verbreding van het financieringsaanbod voor het mkb: ‘We gaan steeds meer toe naar gestapelde financiering waarbij verschillende vormen van financiering worden gecombineerd om in de behoefte van het mkb te voorzien. Door de goedkeuring van de Europese Commissie kunnen kredietunies beter inspelen op deze ontwikkeling. Dat is goed nieuws voor ondernemers.’

Michael van Straalen, (MKB Nederland): “Kredietunies kunnen met de goedkeuring van de Europese Commissie op zak aan de slag om het midden- en kleinbedrijf te financieren. MKB-Nederland vindt de Kredietunie een waardevolle toevoeging in het financieringsaanbod voor ondernemingen en verwacht dat in veel sectoren en regio’s initiatieven ontstaan.”

Common Bond

Kredietunies die lid zijn van de Vereniging van Kredietunies Nederland functioneren als een common bond. Geldverstrekkende leden treden op als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemende leden. En zowel de geldverstrekkers als de kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie, zij delen het rendement en het risico binnen de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan alle leden.

 Vereniging voor Kredietunies in Nederland

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) is een belangenvereniging, die de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland stimuleert, faciliteert en begeleidt, conform de Wet Toezicht Kredietunies en volgens internationaal geaccepteerde standaarden. VKN is lid van de World Council of Credit Unions, waaraan zij de governance regels ontleent, de gedragscode en de regels van  een zorgvuldige bedrijfsvoering. Voor meer informatie over bestaande kredietunies of informatie over hoe een kredietunie op te richten, kijkt u op www.dekredietunie.nl.

Persbericht WtK Kredietunies 151215

Inwerkingtreding_wettelijk_kader_kredietunies

Standpunt_van_de_Commissie (1)

BNR: http://bit.ly/1PcAfW3