Banken bieden ondernemers met altijd de financiële mogelijkheden om hun ambities waar te kunnenmaken. Kredietunie RegioTilburg (KRTkan hen die mogelijkheden wellicht wel bieden Van ondernemers,voor ondernemers”,schetsen de bestuursleden Rob de Jong en Bart Taminiau de intentie van de coöperatie.

Het is geen crowdtunding maar communitytunding Ikarakterrseert De Jong he tinitiatief waarbij ook Toon Kuhne en Erik Koot bestuursfuncties vervullen. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van KRT wordt van ondernemers verwacht dat ze een goed plan voorleggen en goede cijfers tonen. Die worden beoordeeld door de Krediet Commissie van de KRT. Bij eenpositie besluitkan de ondernemer beschikken over het gevraagde bedrag. Dat varieert tussen de 25.000 en 250.000 euro.

KRT

http://bit.ly/2iouKfR