Nogal wat kleine ondernemingen en starters komen
bij de banken nietmeeraan de bak. ‘Deutsche Bank bijvoorbeeld
geeft in Nederland openlijk toe dat het nietmeerrendeertomde kredietaanvragen van kleine zelfstandigen te bestuderen’, zegt
Roland Lampe, de initiatiefnemer van Kredietunie Nederland.